‘Cafu mới’ của West Brom bị ruồng bỏ đã lọt vào mắt xanh của Birmingham City (Phần 2)

Đồng đội của Wilson vào thời điểm đó và người hâm mộ cũ của The Blues và Albion, Ben Foster đã lặp lại những tình...

Continue Reading